Aktuellt
Kongress 2018

Schackfyran

Schack56an

Tisdagar Örebro SS

Resultat
ÖGP5: Örebro GP
ÖGP4: Waldorfskolans GP
Vårturneringen
Flick-SM

Livepartier


Örebro GP

ÖM 2017

Seriespel


Partier Waldorfskolans GP

Partier ÖM 2017

Partier GP1; Hallsberg GP

Partier ÖM Snabbschack 2017
Partier SkollagDM 2017

Partier Örebro GP 2017

Pg: 204282-8